"The guard drinks coffee."

Dịch:Người bảo vệ uống cà phê.

4 năm trước

17 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minh62441

Canh gác / Gác cổng / Bảo vệ hổng hỉu hà??? Thay đổi liên tục

2 năm trước

https://www.duolingo.com/happynguye3

Ai đó theo dõi mình được không, mình sub lại ,thanks :D

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hieuhg1111

Người gác cổng uống cà phê. Sự kết hợp giữa hiện đại và ......

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Dungnakaijma

Người canh gác, họ phải gác đêm, gác ngày. Để chống buồn ngủ, họ uống coffee..

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hong689904

Bực mình khi thì lính khi thì lính canh

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VuaHungvantue

Đúng thật! Chơi Assassin's Creed 2 bọn nó toàn:"Guard! Guard!". Thế mà vào đây lúc sai lúc đúng. HAHA

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThiPhmnh

Lỗi từ mẫu không cho lựa chọn đúng. Haiza

2 năm trước

https://www.duolingo.com/anhhahoang2006

người bảo vệ cũng được đúng ko

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tranthaouyen211

người cah gác với người bảo vệ là 1 có gì đâu mà sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hieuhg1111

Nên thay gác cổng bằng bảo vệ thì hay hơn . Gác cổng thành từ ngữ cổ rồi :)))))

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangducduy1234

ha...ha...ha...

1 năm trước

https://www.duolingo.com/quangdang2804

^^ người gác cửa # người gác cổng. Mất 1 tim

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MaxRyan1

Ghi cafe nên sai :))

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NgcPhngLin1

Gác cổng hay là lính canh vậy các bạn?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/havanhung2007

Người bảo vệ phê ;)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tn123451
11 tháng trước

https://www.duolingo.com/happynguye3

Ai đó theo dõi mình được không, mình sub lại ,thanks :D

8 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.