Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The guard drinks coffee."

Dịch:Người bảo vệ uống cà phê.

3 năm trước

65 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minh62441

Canh gác / Gác cổng / Bảo vệ hổng hỉu hà??? Thay đổi liên tục

2 năm trước

https://www.duolingo.com/happynguye3

Ai đó theo dõi mình được không, mình sub lại ,thanks :D

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hieuhg1111

Người gác cổng uống cà phê. Sự kết hợp giữa hiện đại và ......

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Dungnakaijma

Người canh gác, họ phải gác đêm, gác ngày. Để chống buồn ngủ, họ uống coffee..

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hong689904

Bực mình khi thì lính khi thì lính canh

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VuaHungvantue

Đúng thật! Chơi Assassin's Creed 2 bọn nó toàn:"Guard! Guard!". Thế mà vào đây lúc sai lúc đúng. HAHA

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThiPhmnh

Lỗi từ mẫu không cho lựa chọn đúng. Haiza

1 năm trước

https://www.duolingo.com/anhhahoang2006

người bảo vệ cũng được đúng ko

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hieuhg1111

Nên thay gác cổng bằng bảo vệ thì hay hơn . Gác cổng thành từ ngữ cổ rồi :)))))

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Duy467850

ha...ha...ha...

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/quangdang2804

^^ người gác cửa # người gác cổng. Mất 1 tim

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tranthaouyen211

người cah gác với người bảo vệ là 1 có gì đâu mà sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MaxRyan1

Ghi cafe nên sai :))

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NgcPhngLin1

Gác cổng hay là lính canh vậy các bạn?

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/havanhung2007

Người bảo vệ phê ;)

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/tn123451
4 tháng trước

https://www.duolingo.com/happynguye3

Ai đó theo dõi mình được không, mình sub lại ,thanks :D

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/Zoya345519

Người gác cửa uống cà phê

2 năm trước

https://www.duolingo.com/gialongdt2

Tại sao ko để là bảo vệ nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhanHongVan

Sỹ với sĩ nên được coi là một chứ????

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuL728974

Lúc thì dịch là gác cổng, khi lại bảo vệ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MaiHuy1

Bảo vệ có phải hay hơn không

2 năm trước