"The guard drinks coffee."

Dịch:Người bảo vệ uống cà phê.

1/13/2015, 4:06:26 PM

17 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minh62441

Canh gác / Gác cổng / Bảo vệ hổng hỉu hà??? Thay đổi liên tục

8/7/2016, 10:07:52 AM

https://www.duolingo.com/happynguye3

Ai đó theo dõi mình được không, mình sub lại ,thanks :D

6/2/2018, 12:37:37 PM

https://www.duolingo.com/Hieuhg1111

Người gác cổng uống cà phê. Sự kết hợp giữa hiện đại và ......

7/23/2017, 1:34:11 AM

https://www.duolingo.com/Dungnakaijma

Người canh gác, họ phải gác đêm, gác ngày. Để chống buồn ngủ, họ uống coffee..

3/21/2018, 1:36:55 PM

https://www.duolingo.com/Hong689904

Bực mình khi thì lính khi thì lính canh

9/6/2016, 10:02:44 AM

https://www.duolingo.com/VuaHungvantue

Đúng thật! Chơi Assassin's Creed 2 bọn nó toàn:"Guard! Guard!". Thế mà vào đây lúc sai lúc đúng. HAHA

2/25/2017, 1:49:14 PM

https://www.duolingo.com/ThiPhmnh

Lỗi từ mẫu không cho lựa chọn đúng. Haiza

9/23/2016, 8:09:29 PM

https://www.duolingo.com/anhhahoang2006

người bảo vệ cũng được đúng ko

11/17/2016, 2:56:39 PM

https://www.duolingo.com/tranthaouyen211

người cah gác với người bảo vệ là 1 có gì đâu mà sai

4/15/2017, 8:13:15 AM

https://www.duolingo.com/Hieuhg1111

Nên thay gác cổng bằng bảo vệ thì hay hơn . Gác cổng thành từ ngữ cổ rồi :)))))

7/12/2017, 8:57:50 AM

https://www.duolingo.com/hoangducduy1234

ha...ha...ha...

8/15/2017, 3:18:00 PM

https://www.duolingo.com/quangdang2804

^^ người gác cửa # người gác cổng. Mất 1 tim

7/1/2016, 3:49:08 PM

https://www.duolingo.com/MaxRyan1

Ghi cafe nên sai :))

4/30/2017, 3:25:30 AM

https://www.duolingo.com/NgcPhngLin1

Gác cổng hay là lính canh vậy các bạn?

12/4/2017, 11:25:50 AM

https://www.duolingo.com/havanhung2007

Người bảo vệ phê ;)

1/10/2018, 12:15:41 PM

https://www.duolingo.com/tn123451
3/16/2018, 10:31:43 AM

https://www.duolingo.com/happynguye3

Ai đó theo dõi mình được không, mình sub lại ,thanks :D

6/2/2018, 12:37:24 PM
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.