Duolingo jest napopularniejszą metodą nauki języków na świecie. A co najlepsze, jest w 100% darmowe!

"They are not human."

Tłumaczenie:Oni nie są ludzcy.

0
3 lata temu

13 komentarzy


https://www.duolingo.com/Hannanasek

A w takim takim razie jak będzie np. "ona nie jest człowiekiem".

3
Odpowiedz9 miesięcy temu

https://www.duolingo.com/br0d4
br0d4
Mod
 • 25
 • 25
 • 25
 • 13
 • 10
 • 9
 • 5
 • 1074

Przedimek "a/an" przed słowem w liczbie pojedynczej sygnalizuje, że to słowo pełni funkcję rzeczownika. Brak tego przedimka oznacza, że słowo to pełni funkcję przymiotnika:

 • "Ona nie jest człowiekiem" = "She is not a human"
 • "Ona nie jest ludzka" = "She is not human"

Natomiast w przypadku liczby mnogiej o takiej funkcji sygnalizuje brak lub obecność końcówki liczby mnogiej "-s", ponieważ przymiotniki nie przyjmują form liczby mnogiej, a rzeczowniki - tak:

 • "One nie są ludźmi" = "They are not humans"
 • "One nie są ludzkie" = "They are not human"
11
Odpowiedz9 miesięcy temu

https://www.duolingo.com/beata.kolasa

Czy nie może być " oni nie są ludzcy"?

2
Odpowiedz3 lata temu

https://www.duolingo.com/zim_ek
zim_ek
Mod
 • 21
 • 14
 • 13
 • 11
 • 10
 • 8
 • 6
 • 5
 • 1730

Pewnie! Poprawione :)

13
Odpowiedz3 lata temu

https://www.duolingo.com/Domixxxxx

Zim_eku nie powinieneś byś moderatorem. Twoje komentarze nie są pomocne a wręcz są bezużyteczne. Często piszesz komentarze z błędami ortograficznymi lub językowymi. Nie pisz niepoprawnych komentarzy, które uczą innych błędów ortograficznych i językowych. Nie chcę Cię urazić ale nie powinieneś być użytkownikiem Duolingo -strony do nauki języków obcych.

2
Odpowiedz2 lata temu

https://www.duolingo.com/MV005

Jak komuś coś zarzucasz,to podaj konkretne dowody na poparcie swoich słów.Ja do tej pory nie spotkałem się błędami u tego użytkownika.Poza tym spójrz sama na siebie,a raczej na to,że sama piszesz z błędami.Jest to więc hipokryzja w najczystszej postaci i można by przytoczyć "przyganiał kocioł garnkowi".

8
Odpowiedz1 rok temu

https://www.duolingo.com/teksanski

Oni sa nie ludzcy tez piwinno byc ok

2
Odpowiedz3 lata temu

https://www.duolingo.com/patusia445

Może być zamiast human , people ?

1
Odpowiedz3 lata temu

https://www.duolingo.com/dlaczegopoco

Nie - people to "ludzie". Natomiast "human" - człowiek, ludzki.

2
Odpowiedz2 lata temu

https://www.duolingo.com/br0d4
br0d4
Mod
 • 25
 • 25
 • 25
 • 13
 • 10
 • 9
 • 5
 • 1074

W tym zdaniu słowo "human" może być wyłącznie przymiotnikiem: "ludzcy", "ludzkie" - bo w zdaniu w liczbie mnogiej, to słowo jest w liczbie pojedynczej, a przymiotniki nie przyjmują form liczby mnogiej.

Gdyby to słowo było rzeczownikiem, musiałby mieć liczbę mnogą ("They are not humans"). Gdyby natomiast całe zdanie było w liczbie pojedynczej, a słowo "human" miało być rzeczownikiem, to musiałoby być poprzedzone przedimkiem "a" ("He is not a human").

7
Odpowiedz21 rok temu

https://www.duolingo.com/MaximLevitskiy

Why human, but not people? Oo

0
Odpowiedz3 lata temu

https://www.duolingo.com/OliST125

human to chyba człowiek nie?

0
Odpowiedz1 rok temu

https://www.duolingo.com/br0d4
br0d4
Mod
 • 25
 • 25
 • 25
 • 13
 • 10
 • 9
 • 5
 • 1074

Niekoniecznie, trzeba mocno uważać.

W liczbie pojedynczej, przy słowach które mogą pełnić w zdaniu funkcję przymiotnika lub rzeczownika, jeśli przed słowem jest przedimek "a/an" lub "the", to na pewno jest to rzeczownik (przy czym przedimek może też stać przed przymiotnikiem opisującym rzeczownik). Przykłady:

 • he is a human = on jest człowiekiem (rzeczownik, bo przed "human" stoi przedimek "a")
 • he is an extraordinary human = on jest zadziwiającym człowiekiem (przedimek "a/an" przed przymiotnikiem opisującym rzeczownik)
 • he is human = on jest ludzki (nie ma przedimka, więc słowo "human" pełni funkcję przymiotnika)

Natomiast w liczbie mnogiej przymiotnik rozpoznajemy inaczej: w j.angielskim przymiotnik nie przyjmuje form liczby mnogiej, a rzeczownik - przyjmuje formę liczby mnogiej:

 • they are human = oni sa ludzcy (brak końcówki s liczby mnogiej)
 • they are humans = oni są ludźmi (liczba mnoga rzeczownika; przy liczbie mnogiej nie wolno stosować przedimka "a/an")

Uwaga 1: Słowa "human" używa się w znaczeniu "człowiek" w sytuacjach w których chodzi o odróżnienie człowieka (Homo Sapiens) od innego gatunku biologicznego (lub rodzaju Homo od innych ssaków naczelnych), lub w rzadkich wypadkach gdy chodzi o podkreślenie niezwykłych cech jakiejś osoby. W 95% przypadków lepiej użyć słów "man/woman" lub "person".

Uwaga 2: W powyższym przykładznie pomijam przypadek "he is the human", bo generalnie w zdaniach typu "X is Y", gdzie Y jest pewną kategorią ogólną rzeczowników, których elementem jest X - przedimek "the" stosuje się tylko w dość konkrenych kontekstach, np. "he is the boss" = on jest (tu) szefem. Wyrażenie "the human" miałoby sens np. w celu określenia przedstawiciela rasy ludzkiej w jakimś międzyplanetarnym zgromadzeniu przedstawicieli różnych cywilizacji kosmicznych.

9
Odpowiedz11 rok temu