Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đã té xuống nước."

Dịch:I fell into the water.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/xuanloc0

I fell down the water, what wrong?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lnguyn17

I fell into the water đúng r,có 2 câu giống nhau thì sai là sao

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VuBang

I have fell into yhe water

3 năm trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

I fell in love with you.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/bangdv

I fell down the water, what wrong?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/khuongkara

Ai có clb nào nhiều người cho xin mã để tớ vào chung

1 năm trước

https://www.duolingo.com/khuongkara

À mà sao dùng into vậy có thể giải thích giúp em k

1 năm trước