"Wheredidyouhearthat?"

Dịch:Bạn đã nghe điều đó ở đâu?

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vnNeva

Bạn đã nghe nó ở đâu. Vẫn đúng nhé

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Vannhi5

Nó là it mà. That là cái đó, thứ đó mới đúng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ducanh2008

chuẩn không cần chỉnh ,mà chỉnh là hỏng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/-GasTer-

Bn vn Neva chỉ giỏi phét

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DonShinji

Khuôn khổ quá

1 năm trước

https://www.duolingo.com/congtuyen07

bạn đã nghe thấy nó ở đâu >>sai?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.