"Chúng ta phải bắt đầu."

Dịch:We have to start.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lethibangngan

begin bằng với start. sao đáp án là we have to begin thì không đúng?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Đáp án đã được bổ sung bạn nhé :)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/votaduc
votaduc
 • 14
 • 4
 • 2
 • 2
1 năm trước

https://www.duolingo.com/Dillie_97

We must be start ko dc hả ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/maivanco

must dùng trong trường hợp thật sự bị bắt buộc hay một mệnh lệnh nào đó được đưa ra, còn have to cũng có nghĩa là "phải" làm gì nhưng không bắt buộc lắm (do bản thân tự nghĩ là trách nhiệm "phải" làm), ví dụ: Tôi đã chơi game quá nhiều giờ tôi phải (have to) làm bài

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.