Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Did you like the beef?"

Dịch:Bạn đã thích thịt bò à?

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vnNeva

"Có phải bạn đã thích thịt bò" nên add đáp án này nhé admin

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TaHuyNam

thèm ăn thịt bò xào với cần tây và hành tây quá, sốt vang, nướng uống rượu xong thực hành câu này với bạn bè,

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 941

Bạn đã thích thịt bò ư

2 năm trước