"Μας αρέσουν τα εστιατόρια."

Μετάφραση:We like restaurants.

January 14, 2015

7 σχόλια


https://www.duolingo.com/profile/jeanprendiville

We like the restaurants should be accepted since it is not possible to distinguish from the Greek, we like the restaurants from we like restaurants. If I ask the question "do you like Athens" the answer might be "We like the restaurants".

January 14, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Acrosoph

Again, agreed. Both options are valid in English depending on context. Please report!

January 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ssurprize

That's a good example! I have added it in the database now.

January 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Hnk21

I agree with you...

September 12, 2015

https://www.duolingo.com/profile/teotrip603

the answer now return "We like dinners" What happend?

July 9, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Chrys789559

Γιατί είναι λάθος το,the restaurants like us

December 15, 2017

https://www.duolingo.com/profile/D_..
Mod

    Η σύνταξη του "μου αρέσει κάτι" είναι εντελώς αντίστροφη στα αγλλικά. Επομένως "the restaurants like us" = αρέσουμε στα εστιατόρια. :)

    December 15, 2017
    Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.