Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I am Chinese."

Dịch:Tôi là người Trung Quốc.

3 năm trước

0 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa