Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"How do I create a page?"

Dịch:Làm thế nào tôi tạo ra một trang?

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/cuongdaihiep
cuongdaihiep
  • 25
  • 20
  • 9
  • 6
  • 4
  • 3
  • 2
  • 2
  • 1259

How do i create a baby >:)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tranthivan13

Kho qua

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

How do I create a page, how do I create a page, how do I create a page, how do I create a page, how do I create a page, how do I create a page, how do I create a page, how do I create a page, how do I create a page, how do I create a page, how do I create a page, how do I create a page

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TanNguyenm1

tiếng Việt rất phong phú, nhiều đáp án ở đây cứng ngắc.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynthiNh463186

Câu này sử dụng trong ngữ cảnh học môn tin học .

2 tháng trước