"Họ thì không chính thức."

Dịch:They are not official.

3 năm trước

22 Nhận xét


https://www.duolingo.com/appstoregugle

I use "They are informal" and It is wrong. Is it right or wrong?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lequangdung-4

It is right

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BabyPigVKL

they are not legal ko được sao?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thinh748410

Legal chỉ dùng trước danh từ thôi bạn. Và nó là từ chỉ sự liên quan đến pháp luật thôi.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BabyPigVKL

thanks!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/jame0_0

i don't know

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tranvanthuc365

I don't no là gì vậy bạn :)) sai rồi kìa :3 I don't know !

2 năm trước

https://www.duolingo.com/jame0_0

cảm ơn đã nhắc

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ComInfinity

Sai ngữ pháp quá

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lehoanglong2005

ừ,sai trầm trọng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Phc624733

They are not official

2 năm trước

https://www.duolingo.com/titoto2014
2 năm trước

https://www.duolingo.com/SonVuDinh

They are not official

3 năm trước

https://www.duolingo.com/titoto2014

Sử dụng major là sai rùi đó

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phamdatcolombia

they are unofficial cũng không được ak

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thuylinhchau

oh my got

2 năm trước

https://www.duolingo.com/carneysophie100

ô mai chuối

2 năm trước

https://www.duolingo.com/beanhthu

và cuối cùng là oh my táo

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhDatTHD

They are non-offical có được không ạ mọi người

2 năm trước

https://www.duolingo.com/beanhthu

non kg dg mà phải là not

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynThLiu14

Đang viết thì wên mất chính thức tiếng Anh là gì nên ghi lun là"they are not chính thức"

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NgcNguyn657986

They are not official

8 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.