"Εγώ θέλω να τελειώσω το τσάι μου."

Μετάφραση:I want to finish my glass of tea.

January 15, 2015

3 σχόλια


https://www.duolingo.com/profile/jeanprendiville

Only a very rare English speaker in the UK. would say my glass of tea, they don't generally drink ice tea. My tea or my cup of tea is the usual expression.

January 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/glavkos

So, it should be also accepted both :

  1. I want to finish my tea

  2. I want to finish my cup of tea

especially since the Greek sentence is not talking about ice tea.

January 16, 2015

https://www.duolingo.com/profile/wchargin

Where'd the "glass" come from?

March 14, 2016
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.