Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/mrtiennova

"This month my uncle will drink more water."

mrtiennova
  • 23
  • 11
  • 3
  • 1428
3 năm trước

3 Nhận xét