Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Đường thì ngọt."

Dịch:Sugar is sweet.

0
3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/longvu36

Tại sao sử dụng "the" trước sugar lại bị sai?

0
Trả lời12 năm trước