"Đường thì ngọt."

Dịch:Sugar is sweet.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/longvu36

Tại sao sử dụng "the" trước sugar lại bị sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

nói chung chung thì không cần dùng "the" nhé.

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.