"Đường thì ngọt."

Dịch:Sugar is sweet.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/longvu36

Tại sao sử dụng "the" trước sugar lại bị sai?

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.