Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Điều này rất tốt."

Dịch:This is very good.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phongvietnam

thêm đáp án "so good" đi các bạn, mất nhiều tim vô lí quá

3 năm trước