"I think I know the answer."

Dịch:Tôi nghĩ tôi biết câu trả lời.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguyenTriTuehb

Câu của bn cũng đúng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/yenngoc0901

Tôi nghĩ tôi biết đáp án.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ga_map007

tôi nghĩ tôi biết về câu trả lời..... sai à?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/buithaoan140905

TÔI NGHĨ TÔI BIẾT VỀ CÂU TRẢ LỜI thì khác với TÔI NGHĨ TÔI BIẾT CÂU TRẢ LỜI bạn ạ.TÔI NGHĨ TÔI BIẾT VỀ CÂU TRẢ LỜI trong tiếng anh là i think i know ABOUT the answer còn TÔI NGHĨ TÔI BIẾT CÂU TRẢ LỜI thì trong tiếng anh là i think i know the answer .Từ đó bạn sai vì bạn thừa chữ About.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/minhquang012007

cũng đúng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Vuphamsucku

tôi nghĩ tôi biết câu trả lời

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.