Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I think I know the answer."

Dịch:Tôi nghĩ tôi biết câu trả lời.

0
3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguyenTriTuehb

Câu của bn cũng đúng

5
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/yenngoc0901

Tôi nghĩ tôi biết đáp án.

4
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/ga_map007

tôi nghĩ tôi biết về câu trả lời..... sai à?

2
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/buithaoan140905

TÔI NGHĨ TÔI BIẾT VỀ CÂU TRẢ LỜI thì khác với TÔI NGHĨ TÔI BIẾT CÂU TRẢ LỜI bạn ạ.TÔI NGHĨ TÔI BIẾT VỀ CÂU TRẢ LỜI trong tiếng anh là i think i know ABOUT the answer còn TÔI NGHĨ TÔI BIẾT CÂU TRẢ LỜI thì trong tiếng anh là i think i know the answer .Từ đó bạn sai vì bạn thừa chữ About.

1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/minhquang012007

cũng đúng

2
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Vuphamsucku

tôi nghĩ tôi biết câu trả lời

0
Trả lời3 năm trước