Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi nấu con gà với một cái chảo."

Dịch:I cook the chicken with a pan.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyentuananh01

dùng by thay with dc ko vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tamgu

Nên dịch là: Tôi nấu con gà bằng một cái chảo

3 năm trước

https://www.duolingo.com/levanhoan

Cái chảo ,mạo từ the Koi được hả add

3 năm trước