Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"What is the total weight?"

Dịch:Cân nặng tổng cộng là gì?

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Vonta90

Nên dịch là: Cân nặng tổng cộng là bao nhiêu. Nhưng câu hỏi là "what" nên phải dịch thành "là gì"; thấy ko hợp với tiếng việt.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TCo412695

Chắc là đang hỏi định nghĩa. Mình nghĩ vậy.

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/tuanminh123

"tổng trọng lượng là gì" là sao?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dacangia

Nên đặt lại câu là: Khối lượng tổng cộng là bao nhiêu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/compalo

Tối nghĩa quá.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TiHunhTn

Tổng trọng lượng là bao nhiêu. Dịch vầy dễ hiểu h

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LDonHunh

việc gọi trong lượng đã được thay thế bằng khối lượng cách đây gần 40 năm rồi nhưng chúng ta vẫn còn nhầm lẫn 2 khái niệm này. Thí dụ khối lượng của tôi là 60 kg nhưng có rrất nhiều người nói trọng lượng của tôi là 60 kg.

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/ngolinh3110

cân nặng tổng cộng là cái gì cũng sai? chả hiểu cái mô tê gì

2 năm trước