"This letter has two pages."

Dịch:Lá thư này có hai trang.

January 17, 2015

1 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/NgocSon103

Lá thư naỳ có hai trang giấy. Dung ma

February 18, 2015
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.