Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nó là một bức ảnh của chị tôi."

Dịch:It is a photo of my sister.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Cung_Phu

It is a my sister's picture

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Luyentam

Đáp án này mới đúng, còn đáp án phần bài học SAI vì thiếu từ A (photo)

5 tháng trước