"Stop that noise!"

Dịch:Dừng tiếng ồn đó!

January 18, 2015

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/trnthphong5

Dừng tiếng ồn lại.


https://www.duolingo.com/profile/LinhChiV1

Em nghĩ "Đừng gây ồn nữa" thì bản dịch sẽ phù hợp và tự nhiên hơn trong tiếng Việt ạ :)


https://www.duolingo.com/profile/Watson_Julie1509

câu bạn nói nên dịch là "Stop making noise' or 'don't make noise


https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

Sẽ cập nhật đáp án này nhé. :)


https://www.duolingo.com/profile/Ccphnvng

hello, i'm american, my name's Jeanny =)) has anyone want to be my boyfrriend <3


https://www.duolingo.com/profile/NguynVitHn220827

Thế thì đặt tên là golden sh** đi


https://www.duolingo.com/profile/BinhDang2018

Are you American or Vietnamese-American? because I am Vietnamese-American. Your grammar is very bad, by the way. Does anyone want to be my Fucking boyfriend?


https://www.duolingo.com/profile/oThH8

"Chấm dứt" tiếng ồn đó ! Đúng hơn


https://www.duolingo.com/profile/thoale15

Stop noise không được ko ak. Giải thích giùm mình


https://www.duolingo.com/profile/DoNam11

Đang hát kara mà sao dừng lại đc.


https://www.duolingo.com/profile/TrnAnNguyn2

Woa, còn 2 mạng mà xém mất, phải viết vậy là noise mà tui viết noice nó cjo đúng


https://www.duolingo.com/profile/BinhDang2018

Nếu dịch đúng nghĩa thì: Ngưng tiếng ồn đó lại! còn nghĩa rộng hơn thì : đừng làm ồn nữa! và nghĩa rộng hơn thì : Stop fucking doing that! I am annoyed.


https://www.duolingo.com/profile/MinhTranDo

Stop fucking doing that is very informal and is considered slang by OALD


https://www.duolingo.com/profile/HnhChcNguy

Stop that noise . I am very annoyed . Đc ko cả nhà

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.