"Anh ấy đọc tờ báo mới đây."

Dịch:He reads the recent newspaper.

3 năm trước

17 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TuytTrinhT

Ai giải thích dùm mình "He reads recently newspaper" sao k đúng z :P

3 năm trước

https://www.duolingo.com/AntonNguyen

Recent là tính từ, Recently là phó từ mà bạn.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhhuunguyen

phó từ thì sao vậy bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/AntonNguyen

Tính từ thường đi cùng Danh từ, bổ nghĩa cho Danh từ. Phó từ thường đi cùng Động từ, bổ nghĩa cho ĐỘng từ đi kèm nó. Ở câu này, đối tượng cần được nhấn mạnh là NEWSPAPER, là một Danh từ, vì vậy đi kèm nên là Recent - một Tính từ. Theo mình hiểu là như vậy.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TrangBerry
TrangBerry
  • 14
  • 12
  • 10
  • 9

không có đáp án đấy mà bạn.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quydo1889

Recently là trạng từ ko đứng ngay sau V nhé, có thể dùng He recently reads the newspaper hoặc cho recently xuống cuối câu

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Freezemeral

He reads the newspaper recently ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phan_van

bạn ghi như vầy theo mình có nghĩa là: "anh ấy vừa mới đọc tờ báo này", "recent " lúc này làm bổ ngữ cho hành động ĐỌC của anh ấy; còn theo đề bài, "recent " bổ ngữ cho TỜ BÁO, để trở thành cụm có nghĩa TỜ BÁO GẦN ĐÂY.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dangngoccp

Đề bài là ĐỌC TỜ BÁO MỚI ĐÂY mà,ko fai GẦN ĐÂY

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phan_van

đại khái là như vậy...nhưng ý chính mình muốn nói bạn có đồng ý không

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhcong1235

tại sao "he reads recent newspaper" lại sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Watson_Julie1509

bạn thiếu mạo từ 'the' nhé ;)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vinhtruongkhtn

He reads the newspaper recently.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/CherylTran1

"He reads the newspaper recent" và sai.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vinhtruongkhtn

Hì, tính từ được đặt đằng sau danh từ thì máy không hiểu đó :))

3 năm trước

https://www.duolingo.com/chuoibeo
chuoibeo
  • 25
  • 23
  • 9
  • 7
  • 2
  • 420

He reads the newspaper recently là câu trả lời đúng nhé vì recently là phó từ ; nếu bạn dùng recent như là tính từ thì đáp án sẽ là "He reads the recent newspaper"..Thân ^^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Linh477451

sao lại phải có "the" vậy

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.