Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đi trên cỏ."

Dịch:I walk on the grass.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HngPhm18

Go on k đc ạ

3 năm trước