Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bà của tôi đã gửi cho tôi một vài cái áo."

Dịch:My grandmother has sent me some shirts.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/YenGiang

Tại sao có "to" lại sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tnqlucky

bà tôi đã gửi tôi vài cái áo....làm sao biết được việc này đã hoàn thành trong quá khứ hay không...để biết còn dùng QKĐ hay HTHT

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HuyNguyn787740

Phải là sent to me chơ

1 năm trước