"Thatseemedimpossible!"

Dịch:Điều đó đã có vẻ bất khả thi !

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhanVnHin2

Bất khả thi và không khả thi sao lại khác nhau nhỉ

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.