Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"That seemed impossible!"

Dịch:Điều đó đã có vẻ bất khả thi !

3 năm trước

0 Nhận xét