"Con nhện là của bạn."

Dịch:The spider is yours.

4 năm trước

40 Nhận xét


https://www.duolingo.com/0508198992

Khi nào thì sử dụng your, yours

4 năm trước

https://www.duolingo.com/anhntq2111

Yours, mine, hers, his, its là các đại từ sở hữu. với ý nghĩa là "đồ của bạn", "đồ của tôi", "đồ của cô ấy",... Dùng trong câu khi trước đó đã xuất hiện danh từ có ý nghĩa tương đương, dùng từ này để tránh bị lặp lại.

Ví dụ: Her cat is white. Mine is black.

Từ mine trong trường hợp này: mine = my cat

Dịch: Mèo của cô ấy lông màu trắng. (Còn) của tôi lông màu đen. Thân! :)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Thnh378962

Bạn giải thích hay quá

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/Thnh809367

Thanks

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynHng818321

Good

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/muoivuvan113

Yours khi đứng sau, và ngược lại

4 năm trước

https://www.duolingo.com/MarialHear

Your có đứng cuối ko các bạn . Thank!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhamMinhTins

Your đứng trước, yours đứng sau

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguuyen

Tào lao khi nào khi nào là nói về là của người nào đó thì là chữ S còn không có không phải là của mình người đó không nói được cái cấu trúc đó thì không có chữ S

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/HipVS

Your đứng trước danh từ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HipVS

Yours đứng 1mình

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HoangPham164565

hiểu đơn giản một chút yours là chủ thể chịu tác động, còn your là chủ thể sở hữu

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguuyen

Đó là khi chữ bạn tiếng Anh là ít thì không có chữ S còn số nhiều thì có chữ S

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

It is your lunch. Have a good meal.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Thnh809367

Nó là bữa trưa của bạn. Có một bữa ăn ngon

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Aminily

Nó là bữa trưa của bạn. Chúc bạn có một bữa ăn ngon miệng

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/phamvanngo4

Your +s=yours. Là của chúng tôi. Thường đi sau động từ

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/meliasico

Really

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/cuongvuict

sao your spider. lại ko được

4 năm trước

https://www.duolingo.com/HoangPham164565

your spider....= con nhện của bạn..... như thế nào đó ở đây bạn là chủ sở hữu của vật tác động lên 1 cái gì đó the spider is yours =con nhện "là của" bạn ở đây bạn là chủ thể chịu tác động từ một cái gì đó nói nôm na thế cho dễ hiểu, chứ hiểu theo định nghĩa nó trừu tường quá, mình đọc xong cũng loạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LyNguyenCongDuy

thiếu "là"

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/QuangAnh71797

Sai mãi câu này

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phuonglinh34

như là nó không nghe được vậy . minh dọc nó toàn thiếu từ thôi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nm911

Sao k dùng đc you's spider

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HcoTBi

The lunch is yours. Your lunch

1 năm trước

https://www.duolingo.com/guenwwe
  • 20
  • 3
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2

Khi nào sử dụng your vs yours z m.n

1 năm trước

https://www.duolingo.com/le.vanluan

Your spider

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynMinhM14

tại sao dùng mạo từ the vậy mọi người

1 năm trước

https://www.duolingo.com/QuangTritP

Lon

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HyTran95

The spider 's yours khác The spider is yours chỗ nào ạ *

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/duong611946

Why

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/NgHung5

Your spider

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Cris154353

Theo mình biết thì 's = is. Nhưng trong đây vẫn tính là sai

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/chunghiamac

Dùng 's sao lại sai?

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/onLNgcnh

Your spider ko được à :(((

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/Trng576103

The spider is mine ?why sai?

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/VnTho294866

Tại sao The spider's yours lại không được 's cũng tương đương is mà?

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/I-will-do-that

Cho mình hỏi: Your spider. Có được không các bạn? Cảm ơn nhiều! :)

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/VoThiNhuNga

's khác is hả

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/LinNguynTh19

Chừng nào dùng is

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.