Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"It writes "Hello"."

Dịch:Nó viết "Xin chào".

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/slucis7593

"nó viết rằng xin chào" nghe xuôi hơn chứ nhỉ? :(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NgocPhuong2004

hài quá!

3 năm trước