Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I am the author."

Dịch:Tôi là tác giả.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Thng89755

1 khác g

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguyentrang77

tác giả = nhà văn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/luc.duong

mk cũng dịch là nhà văn mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MTRngRa

Tác giả là nói chung rồi bạn, nhà văn là riêng 1 bộ phận văn học thôi

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguynthbch42608

Nhà văn tác giả khác mà

4 tuần trước

https://www.duolingo.com/PhngKHTH-S

Ko

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/UynMeolo

Kh speak đc :(

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PkHoaHng

Huhu

3 tuần trước

Thảo luận liên quan