"I am the author."

Dịch:Tôi là tác giả.

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Thng89755

1 khác g

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguyentrang77

tác giả = nhà văn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/luc.duong

mk cũng dịch là nhà văn mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MTRngRa

Tác giả là nói chung rồi bạn, nhà văn là riêng 1 bộ phận văn học thôi

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguynthbch42608

Nhà văn tác giả khác mà

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/PhngKHTH-S

Ko

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/UynMeolo

Kh speak đc :(

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PkHoaHng

Huhu

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/GiapSupert

"Tôi là tác giả đó" sai sao?

3 ngày trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.