Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Các con vật"

Dịch:The animals

3 năm trước

0 Nhận xét