1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "He turned to the right."

"He turned to the right."

Dịch:Anh ta đã quẹo phải .

January 20, 2015

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/sweetcake3110

"anh ấy đã rẽ qua bên phải" bị sai à?


https://www.duolingo.com/profile/hanh961252

he turned right" thì sao mọi người?


https://www.duolingo.com/profile/quyetapple

"He turned right" Is that true everyone?


https://www.duolingo.com/profile/trangduong83

"Anh ấy đã chuyển sang bên phải" should be accepted! Vì người ở phía Bắc dùng từ "chuyển" thay cho từ "quẹo" nhé ad ơi.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu