"He turned to the right."

Dịch:Anh ta đã quẹo phải .

3 năm trước

20 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hanh961252

he turned right" thì sao mọi người?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/sweetcake3110

"anh ấy đã rẽ qua bên phải" bị sai à?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LcRa2

Me too , haha

2 năm trước

https://www.duolingo.com/quyetapple

"He turned right" Is that true everyone?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/congnhut

"anh ấy đã quay về bên phải"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ahihy

Anh ấy RẼ phải nghe còn được nhưng câu của bạn nghe lủng củng quá :D

3 năm trước

https://www.duolingo.com/congnhut

bạn nói có lý, hj

3 năm trước

https://www.duolingo.com/alexngo4

Trong tiếng Việt có kiểu nói "Anh ấy đã quay đầu về phía bên phải", khi nói chuyện với nhau, có thể nói là "Anh ấy đã quay về phía bên phải", "Anh ấy đã quay về bên phải"... Mình nghĩ đáp án của bạn congnhut cũng là một trong những đáp án đúng.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/buoithachthao

quay ve la duoc (goi la comeback roi ban oi)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DngTi2

Ngoặt vs xoay,nghĩa 2 từ này tương đương nhau ma,sao lại sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/trangduong83

"Anh ấy đã chuyển sang bên phải" should be accepted! Vì người ở phía Bắc dùng từ "chuyển" thay cho từ "quẹo" nhé ad ơi.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LieuTran4

Tại sao dịch là ,,,cậu ấy rẽ phải không đúng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/cuongnguyenmanh

"Anh ấy đã quay về phía bên phải" sao lại sai, khó hiểu thật!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vu.quang.trong

Tôi thì dịch "ông ấy đã rẽ về bên phải bị sai"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HaPham999238

Anh ay hay ong ay la nhu nhau

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tracngoclinh

anh ta đã vòng qua phải

2 năm trước

https://www.duolingo.com/buoithachthao

da xoay vao (voi) da xoay ra (la cung dung ma)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguynnhng5

anh ay da quay ben phai sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/KHANGNGUYE632183

anh ấy đã quay về phía bên phải là sai à ????

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/AnnieThao1

anh ta đã quay về bên phải- cũng sai @@ bó tay

8 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.