Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi không cần sự giúp đỡ của bạn."

Dịch:I do not need your help.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/doquoccuong84

i don't need your help

3 năm trước

https://www.duolingo.com/atony0

đổi do not need thành needn't dc ko nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Martin1756
Martin1756
 • 25
 • 15
 • 6
 • 3
 • 2

Nếu bạn dùng như vậy thì câu đúng là "I needn't you to help me." Còn bạn dùng needn't cho câu trên thì không đúng.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Jasmina168199

Ko được đâu bạn ơi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThachPrune
ThachPrune
 • 25
 • 5
 • 1036

I don't need your aid

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
 • 25
 • 942

I do not need your favor. được không nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
 • 25
 • 942

i don't need your favor

1 năm trước