"Tôi không cần sự giúp đỡ của bạn."

Dịch:I do not need your help.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/doquoccuong84

i don't need your help

3 năm trước

https://www.duolingo.com/atony0

đổi do not need thành needn't dc ko nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Martin1756

Nếu bạn dùng như vậy thì câu đúng là "I needn't you to help me." Còn bạn dùng needn't cho câu trên thì không đúng.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Jasmina168199

Ko được đâu bạn ơi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThachPrune
ThachPrune
  • 25
  • 5
  • 1118

I don't need your aid

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 1017

I do not need your favor. được không nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 1017

i don't need your favor

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.