Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi sẽ nghĩ về điều này tối nay ."

Dịch:I am going to think about this tonight.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HngPhm18

Think of k dc nhi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LoVanVo
LoVanVo
  • 18
  • 17
  • 10

Think of đi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hoanangyeu

Vậy "tôi sẽ nghĩ về điều này sáng nay" viết sao? : i am going to think about THIS THIS morning

2 năm trước