Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi sẽ khám phá ra giải pháp."

Dịch:We are going to discover the solution.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HngPhm18

Explore sao k dc?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

explore tuy mang nghĩa khám phá nhưng là kiểu thận trọng khám phá, phân tích, tìm tòi để hiểu thêm về nó, nên chỉ có thể dùng với explore a problem/matter/subject, những cái gì mà bạn chưa hiểu rõ hoặc biết rõ. Còn solution là đáp án cho vấn đề bạn đang tìm hiểu rồi và mọi thứ cũng rõ ràng hơn rồi nên chỉ dùng các động từ như discover hoặc find out thôi

3 năm trước