"Vấn đề thì ở đâu?"

Dịch:Where is the problem?

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phamvantam245

where is the matter?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/quangtuan99

where ís the issue ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Trm796266

chứ không phải What is the problem sao? Theo mình nghĩ vấn đề chứ đâu phải một vật dụng gì đâu mà dùng Where

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TrungHieuL6

Những câu có cùng nghĩa xin cập nhật đầy đủ. Không chấp nhận những câu đúng, vô tình làm người học mất tự tin, rất phản tác dụng giáo dục !

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.