"Đứa con trai sống trong cái bóng của người đàn ông ."

Dịch:The son lives in the man's shadow.

3 năm trước

0 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.