Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Đứa con trai sống trong cái bóng của người đàn ông ."

Dịch:The son lives in the man's shadow.

3 năm trước

0 Nhận xét