1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "The meal is expensive."

"The meal is expensive."

Dịch:Bữa ăn thì đắt tiền.

January 21, 2015

0 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.