"You do not come."

Dịch:Bạn không có đến.

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Cao-Hai

Tớ nói "bạn không được đến" có gì sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/luongngocduyen

bạn đừng đến bảo sai, mà có câu dùng do not touch ...bảo đừng chạm lại đúng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/IceOcean

bạn đừng đến sao lại sai vậy hả

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ahihy

đừng đến mang tính chất bắt buộc bạn ạ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/IceOcean

nhưng đáp án "bạn không có đến" nghe lủng củng lắm bạn ah

3 năm trước

https://www.duolingo.com/mummy_immortal

bạn đừng đến, sao lại sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DUC_HUY_06

bạn không đi sao sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/JenniferTrann

Nếu dịch sát nghĩa thì “come” = đến. Còn “Go” = đi.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DUC_HUY_06

thế tại sao từ come lại dịch nghĩa là đi, đến?

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.