Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chắc chắn!"

Dịch:Definitely!

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hong_dt

tại sao dùng "sure" không được vậy?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/AntonNguyen

Mình nghĩ "Sure" cũng được, nhưng "Definitely" gần nghĩa mang tính khẳng định dứt khoát hơn. "Sure" một số trường hợp cũng có thể hiểu như "Được thôi", "Cũng được", "Ok"....

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Anomyous-chan

Đc mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Vdongold
Vdongold
  • 14
  • 11
  • 6
  • 3
  • 2

Definitely: Rạch ròi, chắc chắn.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/SNbDmZ
SNbDmZ
  • 25
  • 782

Hoac: absolutely

1 năm trước

https://www.duolingo.com/lifestealhp

Certainly cũng dc nha bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lvhtrung82

Rac roi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Emily609223

Absolutely

1 năm trước