https://www.duolingo.com/tungcanbo

từ vựng

sao ko học từ vựng trước rồi mới kiểm tra nhỉ thấy làm luôn.bạn nào không giỏi thì sao?

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Xuxu1404

trước khi học thêm một kỹ năng nào thì trong ô của mục đó đều có các từ mà chúng ta sẽ được học và làm bài kiểm tra :D bạn có thể xem là tìm hiểu trước mà, đồng thời trong quá trình làm bài từ mới nào bạn chưa biết có thể kéo chuột trỏ vào từ đó thì sẽ nghĩa của từ đó luôn á bạn, vừa làm bài kiểm tra, chúng ta vừa học thêm từ vựng :D

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.