"Ihadcalledyouafewdaysago."

Dịch:Tôi đã gọi cho bạn một vài ngày trước.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QuyenNguye419602

Vài = mấy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TuanLA1702

Câu này chia quá khứ chuẩn hơn vì không có căn cứ nào chứng minh đây là hành động sảy ra trước một hành động trong quá khứ.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/RinRomeo

uhm đúng rồi. có thời gian xác định mà ta

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/Bangtamth

tôi đã gọi cho bạn mấy ngày trước

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Nghiaaminh
Nghiaaminh
  • 25
  • 10
  • 9
  • 22

ago: cách đây cũng đúng mà !!!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/heyfox

vài ngày = mấy ngày

2 năm trước

https://www.duolingo.com/X2u
X2u
  • 19

Tôi đã gọi bạn vài hôm trước.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nhimkem

Đáp án: tôi đã gọi cho các bạn vài ngày trước đây. Má ơi, you dịch là bạn cũng bị sai nữa

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.