Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The black horse won."

Dịch:Con ngựa đen đã chiến thắng.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DoVVinh

con ngựa đen đã thắng> sai không

2 năm trước

https://www.duolingo.com/IceOcean

con ngựa ô đã thắng có gì là sai vậy

3 năm trước