Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The child wants to reach the table."

Dịch:Đứa trẻ muốn với tới cái bàn.

0
3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vnNeva

Đứa trẻ muốn đi tới cái bàn thì sao

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/TakatoKatory

Admin sửa đi, reach đâu chỉ có nghĩa là chạm. Mất 1 trái tim lại phải làm thêm chục câu nữa

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/Metal_CH4

Đứa trẻ muốn với đến cái bàn thì có gì sai :-?

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/vuonguyen268

sao lại là chạm? " tới" hay "đến" không được ah? :(

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/phuonglh27

Cậu bé muốn chạm tới cái bàn

0
Trả lời1 tháng trước