Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"They did not leave my house."

Dịch:Họ đã không rời nhà tôi .

3 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/IceOcean

leave mà nghe như live

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Anomyous-chan

2 từ khác nhau mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ngk68695

1 năm trước

https://www.duolingo.com/alan736482

Hãy học phân biệt âm i: dài và i còn lại của 2 từ này thì bạn sẽ ít sai hơn

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/TrnVnQuyn1

Cái từ leave , đọc khí nghe ra quá

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Watarukino

"Họ đã không bỏ nhà của tôi" mà sai ak?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Sai không oan ức.

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/ntienbo

họ đã không đi khỏi nhà tôi thi có sai ko nhi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/chuoibeo
chuoibeo
  • 24
  • 19
  • 8
  • 7
  • 2
  • 360

"Họ đã không ra khỏi nhà tôi" nên được chấp nhận

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/LTinChu
LTinChu
  • 22
  • 17
  • 8

đáp án của duo thiếu!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/manhvip003

họ đã không rời nhà tôi đi chứ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tun875685

Họ đã không ra khỏi nhà của tôi ?? Sai ! Không biết họ không rời khỏi nhà của tôi . thì có sai luôn không nhĩ ++!

10 tháng trước