"Tấm séc thì dành cho ba của bạn.."

Dịch:The check is for your father.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/egnkhanh

"The check is for your dad" khác "The check is for your father." ở chỗ nào nhỉ AD

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NamLQ

Chỉ khác ở chỗ dad mang nghĩa thân mật hơn father thôi. Nếu đáp án chưa có thì bạn nhấn vào nút báo lỗi để báo cho ad biết nhoe :)

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.