"We decided this."

Dịch:Chúng tôi đã quyết định điều này.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thchcngtrn

Chúng tôi đã quyết định thế này

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ashlynnnguyen

đáp án này của bạn không được chấp nhận à?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/AmikoTrn

éo biết

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.