Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We decided this."

Dịch:Chúng tôi đã quyết định điều này.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thchcngtrn

Chúng tôi đã quyết định thế này

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ashlynnnguyen

đáp án này của bạn không được chấp nhận à?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/AmikoTrn

éo biết

1 năm trước