1. Forum
  2. >
  3. Topic: Swedish
  4. >
  5. Let's translate song titles/l…

https://www.duolingo.com/profile/dfpeterson

Let's translate song titles/lyrics to Swedish for fun and practice

As the title says! I will start by butchering my go to karaoke song

På du tycker om coladapinar och fastnar i regnet På du tycker inte yoga och du har halv hjärna

January 23, 2015

11 Comments


https://www.duolingo.com/profile/andrewlilja

Om du tycker om älskog vid midnatt i sanddyner udden, jag är älsklingen du söker för, skriva på mej och flykt!

(Åga chaka, åga åga chaka!) Jag kan sluta inte det här känsla, djupt inne i mej. När du hållar mej, i dina armar så fast, du berättar mej allt är bar — Jag är fångad av en känsla!

Åh! Jag känns som en kvinna!


https://www.duolingo.com/profile/andrewlilja

This is too much fun.

Jag välsignar regnen ner i Afrika!

Jag är returnerad i svart.


https://www.duolingo.com/profile/andrewlilja

...jag är berusad på tro att du älskar mej...


https://www.duolingo.com/profile/Joel__W

Om du tycker om att älska vid midnatt i sanddynerna på udden, så är jag kärleken du har sökt, skriv till mig och fly!

Jag kan inte stoppa den här känslan, djupt inne i mig. När du håller mig så hårt i dina armar, säger du till mig att allt blir bra - jag är fångad av en känsla!

Good job!


https://www.duolingo.com/profile/andrewlilja

Thank you! I'm curious why it's skriv till mig and not på?


https://www.duolingo.com/profile/Joel__W

I'll use bold text for stress:

att skriva - to sign (e.g. a contract or a letter)

att skriva på något - to write on (the surface) of something

att skriva till någon/något - to write something in addition what is already written. There's a clear paralell to att lägga till (to add).

att skriva till någon - to write to someone

ETA: Generally, stress is on the verb when you are using the word in it's more basic sense, and stress is on the preposition when used in a more idomatic sense.


https://www.duolingo.com/profile/andrewlilja

Does this mean when you write it, it may be ambiguous whether you're signing a contract vs. writing on something or appending something vs. writing to someone? Is the only way to differentiate those implicitly by hearing them aloud?


https://www.duolingo.com/profile/Joel__W

Yup, but most times you will have help from the context. Like, will you be making some notes on a contract or will you be signing it? Most often the latter. But yes, jag skriver på kontraktet could mean both.


https://www.duolingo.com/profile/Joel__W

Om du gillar piña colada och att fastna i regnet, om du inte gillar yoga och om du har en halv hjärna

This thread sounds like a really fun idea :)


https://www.duolingo.com/profile/dfpeterson

vad är älska? spädbarnen skadar inte mig, inte mer


https://www.duolingo.com/profile/Sjodni

Jag lämnar alt som var, förkastid direktiv!!!!! Slå dig loss, slå dig fri!

Learn Swedish in just 5 minutes a day. For free.