Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"You hate this man."

Dịch:Bạn ghét người đàn ông này.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/CherylTran1

Because you love him.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Amaridom

Man là người nói chung chứ nhỉ,đâu có nói rõ là nam hay nữ Ông thầy dạy tiếng anh chuyên ngành của mình bảo thế.

1 năm trước