Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"That is my report."

Dịch:Đó là bản báo cáo của tôi.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/mnhph1

I love dullingo

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tamanh796

i love dullingo too

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Fox_2001

Sao nghe thành that is not report =(((

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ktiRb3

Bản tường trình cũng được

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/kimi133

Phần nói trong này họ ko nối âm khi nói hả các bạn. Nói thế nào cũng vẫn sai

2 tháng trước