"That is my report."

Dịch:Đó là bản báo cáo của tôi.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/mnhph1

I love dullingo

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tamanh796

i love dullingo too

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Fox_2001

Sao nghe thành that is not report =(((

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ktiRb3

Bản tường trình cũng được

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/kimi133

Phần nói trong này họ ko nối âm khi nói hả các bạn. Nói thế nào cũng vẫn sai

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/Spiderman816680

Verry good

3 tháng trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.