Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I hope to see you again."

Dịch:Mong được gặp lại bạn.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tuyen231215

Mong gặp lại bạn và mong được gặp lại bạn có gì khác nhau?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynNhtTn5

Tôi hi vọng gặp lại bạn lần nữa Sao lại sai nhỉ?

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/thchcngtrn

Tôi mong gặp lại bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

đáp án sẽ được thêm :)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Thoiduy

I hope... Toi mong (wrong) I hope ... Mong (right ) That kho hieu ???

2 tuần trước